Metoda na Boba jest autorską metodą, która uczy dzieci swobodnej komunikacji w języku angielskim. Efektem nauki jest umiejętność językowego odnalezienia się w każdej życiowej, praktycznej sytuacji społecznej i bycia naturalnym, swobodnym w trakcie komunikacji z innymi ludźmi. Po nauczaniu Metodą na Boba nie musisz zastanawiać się, co masz powiedzieć i jak masz powiedzieć. Po prostu mówisz i nie zastanawiasz się nad tym, jak mówisz.

Mówisz po angielsku z taką samą swobodą, jak mówisz po polsku.

Na Bobie nie tylko ważne jest to, że uczymy się angielskiego

Ważne jest to, jak się go uczymy

To, w jaki sposób uczymy się może blokować potencjał dziecka, albo go wyzwalać. Metoda na Boba wyzwala potencjały dzieci i inspiruje je do realizacji swoich marzeń! Jako autorka tej metody kocham to!!! Jednym z najradośniejszych momentów w moim życiu jest patrzenie na szczęśliwe dzieci, pełne energii, pasji i działania, współdziałające ze sobą! W czasie zdobywania jakiejkolwiek wiedzy, nieświadomie przyswajamy schematy uczenia się, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Schematy te stają się nawykami, a z nawykami wiadomo jak jest, trudno jest się ich pozbyć.

Zobacz jakich nawyków nieświadomie uczy się Twoje dziecko, uczestnicząc w zajęciach Metoda na Boba, a jakich ucząc się metodami tradycyjnymi.

Tradycyjne metody nauczania

 • bierność
 • poczucie bycia zależnym i podporządkowanym
 • odtwórcze podejście do życia
 • powiązanie ocen z wartością dziecka
 • blokady przed działaniem, poczucie „nie da się”
 • zależność, bezwolność, posłuszeństwo
 • rywalizacja i porównywanie się z innymi
 • bierne rejestrowanie i odtwarzanie wiedzy, nauka przez wkuwanie słówek, siedzenie nad podręcznikiem i robienie ćwiczeń gramatycznych
 • budowanie autorytetu na strachu i ocenianiu
 • powtarzanie i odtwarzanie schematów
 • uczenie się pod testy i oceny
 • karanie za błędy niskimi ocenami
 • zewnętrzny przymus
 • nauczyciel przekazuje dzieciom wiedzę, sprawdza i kontroluje poziom jej przyswojenia
 • edukacja to wyścig, w którym liczą się oceny

Metoda na Boba

 • aktywność (bycie zaangażowanym)
 • sprawczość, posiadanie wpływu na swoją sytuację
 • twórcze podejście do życia
 • wzmacnianie poczucia wartości i pewności siebie
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • samodzielność
 • nauka współpracy w dobrej atmosferze
 • uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, nauka poprzez odgrywanie ról i wchodzenie w praktyczne sytuacje
 • budowanie relacji opartych na szacunku
 • rozwój wyobraźni i kreatywności
 • radość odkrywania siebie i świata
 • traktowanie błędów jako procesu uczenia się
 • budowanie motywacji wewnętrznej
 • nauczyciel to przewodnik, który wspiera uczniów w procesie nauczania oraz inspiruje do działania.
 • edukacja to wieloletni proces kształtowania „Ja”
Po tradycyjnym sposobie nauki języka angielskiego w szkole oraz formach nauki pozaszkolnej, polegającej na kontroli, ocenianiu, testach i egzaminach porozumiesz się w języku angielskim i załatwisz swoje sprawy, ale nie będziesz czuć się swobodnie podczas komunikacji. Zamiast naturalnie mówić będziesz ciągle kontrolować sposób w jaki się wypowiadasz i będziesz krytykować się za błędy. Kiedy mówisz po polsku, to nie zastanawiasz się jak mówisz, tylko mówisz i dokładnie taki efekt osiągniesz, uczęszczając na zajęcia angielskiego Metodą na Boba.

W Metodzie na Boba to uczniowie
są w centrum procesu nauczania

Innowacyjność Metody na Boba polega na tym, że nie ma podręczników. Nauczyciel – przewodnik podąża za potrzebami i zainteresowaniami dzieci, a nie za programem z podręcznika, który jest taki sam dla wszystkich, niezależnie od zainteresowań dzieci. Brak podręcznika nie oznacza, że nie piszemy i nie czytamy. Robimy to w starszych grupach tylko w innej formie.

W Metodzie na Boba
nie ma ocen, testów i egzaminów

Nie ma ocen, nie ma presji, zdobywamy wiedzę dla siebie. Nie uczymy się pod testy, tylko uczymy się po to, by używać języka w praktyce. Doceniamy, a nie oceniamy. Ważna jest przyjemność z tego płynąca i docenianie się za nowe nabyte umiejętności. Zamiast ocen jest feedback, czyli jeśli ktoś mówi niepoprawnie, nauczyciel stosuje parafrazę z poprawną konstrukcją.

Dzięki Bobom wkraczamy
w świat magii i fantazji

Tworząc Boby i bawiąc się nimi odkrywamy fascynujący świat przedmiotów. Wchodzimy w krainę fantazji i wyobraźni, do świata mówiących owoców, warzyw, kubeczków i szczoteczek do zębów. To świat magii, w którym wszystko jest możliwe. To także okazja, by być wdzięcznym, za to, co mamy, za każdy przedmiot, który pomaga nam w życiu.

Uczą się
samodzielności i sprawczości

W czasie nauki tą metodą nie tylko nauczyciel prowadzi zajęcia. Jeżeli z grupy wyłania się naturalny lider, który opanował komunikację w języku angielskim w danej grze tak, by móc zastąpić nauczyciela, jego potencjał zostaje wykorzystany. Uczeń zastępuje nauczyciela, a nauczyciel wspiera go i mu kibicuje. Każdy z uczestników może zmienić tok zajęć, bo nie ma z góry narzuconego programu. Warunek jest jeden – poszerzenie umiejętności mówienia po angielsku! Dzięki Metodzie na Boba dzieci uczą się samodzielności, sprawczości, uczą się, że mają wpływ na swoją sytuację, a ich poczucie wartości rośnie.

Języka uczymy się w relacji,
a nie z podręcznika

Edukacja to relacja. Języka angielskiego uczymy się w relacji ze wszystkimi uczestnikami zajęć. Nie siedzimy w ławkach nad podręcznikiem i nie wypełniamy luk w ćwiczeniach, bo te tradycyjne formy stoją w sprzeczności z nauką swobodnej komunikacji. Historie, które mogłyby znaleźć się w podręczniku tworzymy sami w trakcie zajęć. Ważna jest nasza kreatywność i nasze pomysły. W Metodzie na Boba ważny jest szacunek do siebie i innych osób, respektowanie zasad dobrej współpracy. Przyjemna atmosfera sprawia, że dzieci otwierają się na swobodne mówienie w języku angielskim.

Nie siedzą w ławkach, tylko w kole
I dużo się ruszają

Najefektywniej uczymy się kiedy się ruszamy, kiedy odczuwamy emocje, doświadczamy wszystkiego na własnym ciele, jesteśmy w działaniu, w interakcji z innymi uczestnikami zajęć, kiedy wspólnie tworzymy przestrzeń edukacji. Jeżeli siedzimy, to tylko w kole na podłodze. W kręgu wszyscy mamy ze sobą kontakt, możemy na siebie patrzeć, jesteśmy w relacji. W kole nie ma hierarchii, wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa. Różnimy się tylko wiekiem i ilością doświadczeń. Nauczyciel ma ich więcej, dlatego może pełnić rolę przewodnika. Dzięki takim relacjom uczymy się szacunku i współpracy, by wspólnie osiągać cel jakim jest swoboda komunikacji w języku angielskim.

Rytmy, dźwięki, zmysły, obrazy

Poczuj język, poczuj czas gramatyczny w którym mówisz

Metoda na Boba angażuje wszystkie zmysły. Nauczanie wielozmysłowe przyśpiesza proces przyswajania wiedzy. Boba można zjeść, wypić, powąchać, dotknąć, zobaczyć, bo jest realny. Boby wydają dźwięki, których można się nawet przestraszyć. Podczas zabaw z Bobem wystukujemy rytmy, żeby lepiej zapamiętać słówka i zwroty w języku angielskim. Bawimy się głosem. Mówimy i śpiewamy na różne sposoby. Niektóre dzieci wymyślają nawet piosenki o Bobie, które potem śpiewa cała grupa. Do takich piosenek należy m.in. „Bob is everywhere”. Wymyśliłyśmy ją z Nadią podczas naszych kreatywnych zajęć.

Rytmy, dźwięki, zmysły, obrazy

Poczuj język, poczuj czas gramatyczny w którym mówisz

Metoda na Boba angażuje wszystkie zmysły. Nauczanie wielozmysłowe przyśpiesza proces przyswajania wiedzy. Boba można zjeść, wypić, powąchać, dotknąć, zobaczyć, bo jest realny. Boby wydają dźwięki, których można się nawet przestraszyć. Podczas zabaw z Bobem wystukujemy rytmy, żeby lepiej zapamiętać słówka i zwroty w języku angielskim. Bawimy się głosem. Mówimy i śpiewamy na różne sposoby. Niektóre dzieci wymyślają nawet piosenki o Bobie, które potem śpiewa cała grupa. Do takich piosenek należy m.in. „Bob is everywhere”. Wymyśliłyśmy ją z Nadią podczas naszych kreatywnych zajęć.

Autorskie gry

Na Bobie bawimy się w gry ruchowe, dzięki którym przyswajamy język angielski w praktyce. Podczas gier dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami, które łączą się w krótkie rozmówki po angielsku. Rozmówki te związane są z codziennym życiem dzieci.

Moje autorskie gry to: Czarna Dziura, Wirus, Masażyk, Statyczne Koło, Ruchome Koło. Dzieci kochają być w ruchu! Na zdjęciu bawimy się w moją autorską zabawę „Masażyk”.

Enjoy little things,
say thank you and smile.
Bob is here
to make the world a better place.

Enjoy little things,
say thank you and smile.
Bob is here
to make the world a better place.