Sama znajomość języka angielskiego
już nie wystarczy

Na rynku pracy i w życiu liczą się kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, własna inicjatywa, umiejętność tworzenia relacji, pracy zespołowej czy proaktywność.
Metoda na Boba uczy właśnie tego!

Sama znajomość języka angielskiego
już nie wystarczy

Na rynku pracy i w życiu liczą się kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, własna inicjatywa, umiejętność tworzenia relacji, pracy zespołowej czy proaktywność.
Metoda na Boba uczy właśnie tego!

Uczę dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym na lekcjach indywidualnych

Prowadzę zajęcia dla grup w szkołach i domach kultury w Warszawie

Pracuję z dziećmi, których znajomość angielskiego według klasyfikacji Rady Europy mieści się w przedziale od 0 do poziomu B2.

Uczę dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym na lekcjach indywidualnych

Prowadzę zajęcia dla grup w szkołach i domach kultury w Warszawie

Pracuję z dziećmi, których znajomość angielskiego według klasyfikacji Rady Europy mieści się w przedziale od 0 do poziomu B2.

Jak wyglądają zajęcia grupowe?

W Metodzie na Boba dzieci są w centrum procesu nauczania. Nauczyciel – przewodnik stoi z boku i pomaga uczniom, jeżeli tego potrzebują. Dzięki temu dzieci uczą się samodzielności, pracy zespołowej, podejmowania własnej inicjatywy. Nauka odbywa się poprzez doświadczenie, wchodzenie w prawdziwe sytuacje życiowe, podczas których dzieci komunikują się ze sobą. Czytanie i pisanie jest wplecione w gry i zabawy, co sprawia, że stają się czymś naturalnym, bo przydają się w zabawie. Przyjazna atmosfera, zabawa, brak kontroli i uczenia się pod oceny sprawiają, że dzieci uczą się swobody komunikacji.

Zobacz jak wyglądają zajęcia:

Jak wyglądają zajęcia indywidualne?

Na zajęciach indywidualnych uczeń jest w centrum procesu nauczania. Nie korzystamy z podręcznika, ponieważ uczeń może mieć inne zainteresowania niż tematy zawarte w książce. Korzystamy z nieograniczonych zasobów jakie daje nam internet oraz otaczający nas świat. Nauczyciel podąża za uczniem i jego zainteresowaniami wplatając w rozmowę gramatykę i słownictwo. Z młodszymi dziećmi nauka ma charakter zabawy z ulubionymi zabawkami dziecka. Ze starszymi uczniami nauka jest przyjacielską rozmową o wszystkim, co dotyczy ucznia, co jest mu bliskie i ważne dla niego. Na zajęciach pozwalamy sobie na wejście w świat fantazji i marzeń. Uczeń może stworzyć swoje własne, wymarzone życie i w tym życiu wchodzimy w różne role i odgrywamy scenki tak, jakby wszystko działo się naprawdę. Ponieważ atmosfera jest luźna i towarzyszą temu pozytywne emocje dzieci uczą się swobody mówienia po angielsku. Pisanie na Bobie nie ma charakteru wypełniania zeszytu ćwiczeń, ale zawsze jest związane z zabawą. Czytanie również nie polega na czytaniu tekstów z podręcznika, ale jest połączone z tym, co aktualnie robimy, co dotyczy ucznia i jego zainteresowań. Na zajęciach gramy w gry i odgrywamy scenki z życia. Taka forma nauki uczy swobodnej komunikacji po angielsku.

Co wyróżnia metodę:

„Mózgi dzieci nie zostały stworzone do uczenia się przez siedzenie i słuchanie.
Mózgi dzieci zostały stworzone do uczenia się przez działanie, zadawanie pytań i eksperymentowanie”
Gerald Hűther, profesor neurobiologii

brak podręczników,

brak ocen, testów, egzaminów,

odejście od siedzenia w ławkach,

rozwój poczucia własnej wartości,

uczeń w centrum procesu nauczania,

nauka swobody komunikacji po angielsku poprzez doświadczenie i działanie,

rozwój samodzielności, poczucia sprawczości, kreatywność,

dobra atmosfera oparta na współpracy,

Żeby uczestniczyć w zajęciach dzieci

powinny mieć opanowane podstawowe umiejętności społeczne:

  • umiejętność współpracy i zgodnej zabawy,
  • radzenie sobie ze swoimi emocjami,
  • szacunek dla wszystkich osób, które biorą udział w zajęciach

Żeby uczestniczyć w zajęciach dzieci

powinny mieć opanowane podstawowe umiejętności społeczne:

  • umiejętność współpracy i zgodnej zabawy,
  • radzenie sobie ze swoimi emocjami,
  • szacunek dla wszystkich osób, które biorą udział w zajęciach

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczyło się języka angielskiego:

w sposób zgodny z jego potencjałem oraz potrzebami rozwojowymi,

rozwijało swoje zainteresowania, unikalną osobowość, samodzielność i odpowiedzialność,

zapisz je na zajęcia angielski Metoda na Boba!